Đã hoàn thành

php cron job to delete all products in table

Need a php script to delete all products in a table by cron.

Using Cpanel.

Just the products! The table needs to remain.

Need this done today, quick simple job.

Kĩ năng: MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: cron delete table php, php cron job delete table, job today, delete, cron script, mysql delete, needs done today, mysql delete using, job needs done, products php script, cron mysql, php cpanel script, simple php delete, cron php, cpanel cron, php mysql quick, quick php job, products using php, delete products mysql, simple mysql job, php today, simple table mysql, simple cron job php, simple simple simple cron job php, simple job script

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) stroud, Italy

ID dự án: #1056313

Được trao cho:

eelance

i can do that for you. ready to start.

$30 USD trong 0 ngày
(334 Đánh Giá)
6.8

12 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

psenthilkumar

Ready to start ! Pls check Inbox !

$30 USD trong 0 ngày
(123 Nhận xét)
7.2
dagdya99

Ready to start now

$30 USD trong 1 ngày
(125 Nhận xét)
6.7
mantislin

Hi sir, let me do it now! thanks, kimi

$30 USD trong 0 ngày
(125 Nhận xét)
6.5
rudraraj

please check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(95 Nhận xét)
6.4
webphp

Hello I can do it. I have 4 year experience in php/mysql. Please check pmb Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(107 Nhận xét)
6.2
vunv

Check your PMB

$30 USD trong 0 ngày
(28 Nhận xét)
4.5
agriz

Hi Please check PM

$30 USD trong 0 ngày
(44 Nhận xét)
4.4
Visionary009

Hello sir, Please check PM.

$30 USD trong 0 ngày
(10 Nhận xét)
3.7
sergeyarl

I can start right now.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nilangasilva

Hi, What a easy job & this job for me!!!!

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
freelancer198

Yes I can do it now.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0