Đang Thực Hiện

PHP Developer for Long Term

We need an experienced and fantastic php developer for a long term

Kỹ năng: jQuery / Prototype, MySQL, PHP

Xem thêm: php developer term, php developer need, php mysql term, experienced php developer, term developer, php programer need, need experienced php, php work need, php pages need doctypes, php programmer need 200812

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #1055699

Đã trao cho:

phpdeveloper100

Please start it

$30 USD trong 3 ngày
(34 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

topscripter

Hello I am highly interested in ur project. Please check PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(22 Đánh Giá)
4.7