Đang Thực Hiện

161284 php development tasks

I am looking for a long-term co-operation with expert php developers for small tasks. I am an experienced developer and need more hands for several fixes and code improvements.

Thanks!!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: mysql for php developers, expert tasks, php experienced tasks, looking php developers, php small tasks, small tasks php, term development, term tasks, development small tasks, mysql php tasks, need php development, php developers small, small tasks , mysql tasks, php mysql tasks, small php tasks

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Athens, Greece

Mã Dự Án: #1907473

Đã trao cho:

valantsl

Hi! I can do it for you! Valentin

$60 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0