Đã Hủy

PHP + HTML5 image drawing

Like something like this:

[url removed, login to view]

or [url removed, login to view]

Kĩ năng: HTML5, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: PHP HTML5, image editor, html5 image, mysql editor, editor image, html image editor, html5 html5 editor, html5 mysql php, image editor html5, php drawing, drawing something, html5 php editor, mysql html5 php, html5 image editor, editor html5, html5 php mysql, html5 editor, image html5, html html5, html5 drawing, image drawing, sketchpad php, image editor php, mysql html5, designforever

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) mountain view, United States

ID dự án: #1025728

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

s3p

We can do this. Thanks s3p

$200 USD trong 5 ngày
(40 Nhận xét)
5.9