Đóng

124978 PHP Modification

Dự án này đã được trao cho adytzasl với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

The attached file needs to be modified.

Currently it looks for a cookie and then executes a number of processes.

I need to add another process to it when it find a cookie.

Basically, when it find the cookie it needs to execute a process that will show the content of the field "trackingcode" from the database.

What I want to happen is when this PHP sees the cookie I want the code from the data base to but put into the web page and then executed.

The attached PHP is a tracking code and basically when it see the cookie it will then load another tracking code into the html page.

Please PM me with any questions. Very easy for a good PHP coder.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online