Đã hoàn thành

164204 PHP to MySQL form

Need a PHP form to connect my html form and MySQL database,

please see zip file for details

Please post to PMB, if you read this file and wish to bid, thank you

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php|html|mysql|, php to c, form connect database mysql, php connect mysql, connect database php form, connect database mysql, mysql connect database, php connect database, connect mysql database, html mysql form, php form html, html form connect mysql php, php connect html form, mysql database html form, connect html php mysql, thank form, mysql php form database, connect form database php, mysql php form connect, post mysql

Về Bên Thuê:
( 108 nhận xét ) Lineville, United States

ID dự án: #1910395

Được trao cho:

sbci

Zftp. Please check PMB.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0