Đang Thực Hiện

127028 PHP/MySQL site

I want a site in PHP/MySQL, with 10-12 modules, i will provide logo and content, site should be fully dynamic, i can add or change content from admin panel, for more information please PM me.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: mysql logo, php mysql site, mysql content, php modules mysql, add content site, mysql site, dynamic admin panel php, php mysql add, admin panel mysql php, php dynamic panel, mysql admin panel php, php admin panel mysql, site add php, dynamic content php, mysql php dynamic site, dynamic panel php, dynamic admin panel, site php mysql, admin panel php mysql, admin panel mysql, php dynamic content, php mysql admin panel, dynamic php admin panel, dynamic site php mysql, content site

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Ghaziabad, India

ID dự án: #1873196