Đã hoàn thành

129026 PHP & mySQL Work

I have a database driven site in php / mysql and some cron jobs.

I have random errors popping up on the site. I need someone familiar with php/mysql & cron that would be interested in taking on this project with option of other larger projects to follow.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: up work jobs, larger projects, cron jobs php, cron mysql, cron php, mysql work, follow php mysql, php mysql errors, php mysql project database, random jobs, projects php mysql, php projects work, php mysql jobs, mysql database errors, cron jobs, php projects jobs, php cron, php cron jobs, database mysql work, mysql php projects, work errors php, mysql cron php, php mysql cron jobs, php mysql cron, site php mysql

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Shelbyville, United States

ID dự án: #1875194

Được trao cho:

phpfarmer

Please check PMB...I m interested :)

$10 USD trong 0 ngày
(28 Đánh Giá)
5.3