Đã hoàn thành

132536 php probid ad fix

We have a bug with google banner code showing at the bottom of the page instead of the ad itself showing.

Probably that the script does not like the java script.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: script google ad, java + fix, java code bug, fix bug code, php mysql bug fix, fix java code, code fix banner php, banner mysql php, mysql php java, fix probid, java mysql php, script banner php mysql, probid java, probid banner, php mysql banner, php code bug, java script fix, java script banner, fix banner, banner java bottom page, banner ad script, banner script mysql, script banner java, mysql banner, fix google

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Grimsby, United Kingdom

ID dự án: #1878707

Được trao cho:

valantsl

Good day, it can be done in 5 minutes :)

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0