Đã hoàn thành

133026 PHP Programming HTML

Please see attached image for outline.

It shows everything clearly and will be easier

than a text description.

Looking for lowest bid and good feedback!

Thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: see programming, programming html, mysql php programming, bid programming, php programming, lowest html, text image html, php programming mysql, html image text, php text html, text mysql html, bid php programming, lowest bid programming, image mysql php, programming bid, mysql text html, image programming, mysql php feedback, mysql html text, mysql feedback php, text html mysql, outline image, image outline

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Minneapolis, United States

ID dự án: #1879197

Được trao cho:

webdevt

Can be done ASAP. Let me do it!

$80 USD trong 1 ngày
(49 Đánh Giá)
5.3