Đang Thực Hiện

134817 Php script mods

I need 2 mods done here, one that corrects an error in a file being generated and another that changes a value that goes into mysql.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: error in php script, php mysql script changes, changes php script, php value php, script mods, php script mods, php value script, mods, mysql generated

Về Bên Thuê:
( 126 nhận xét ) Burlington, United States

Mã Dự Án: #1880989

Đã trao cho:

benjohngf

As discussed.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0