Đã hoàn thành

160383 phpBB integrate with ProBid

Hi all:

I need someone who can help to integrate my phpProBid site with phpBB, so when people sign up will able to accss both phpProBid and phpBB, and share same profile/point etc....

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: phpbb mysql, point phpbb, phpprobid integrate, phpbb probid, probid phpbb, phpprobid site, phpbb integrate, php probid help, phpbb phpprobid, site phpbb, phpprobid phpbb, phpprobid help, probid, integrate phpbb site, php probid

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Lowell, United States

ID dự án: #1906572

Được trao cho:

jmaquitania

Can be done. Escrow required.

$60 USD trong 2 ngày
(163 Đánh Giá)
5.8