Đã Đóng

phpfox database

i have some issue's in my phpfox database , this is the error :

Cannot connect to the database: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/[url removed, login to view]' (2)

Kĩ năng: MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: connect database phpfox, phpfox database, database connect issue phpfox, Phpfox, connect database error, connect database mysql, database connect error, mysql connect database, php connect database, connect mysql database, socket connect database, phpfox connect, database connect, connect phpfox, connect mysql database proxy server, recover deleted mysql database linux server, socket server php, socket mysql, socket server database, socket php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Amman, Jordan

ID dự án: #1654008

5 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

sureshdevi

I can solve this mysql connection problem on your phpfox website. I can complete this work in 24 hours. Thanks, Suresh

$34 USD trong 1 ngày
(535 Nhận xét)
7.3
gopalvora

ready to start Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(163 Nhận xét)
6.8
eelance

site url? what access do you have?

$30 USD trong 1 ngày
(325 Nhận xét)
6.8
TryMySolutions

Please check PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
4.5
debiano

Salam, I can fix the problem in 1 hour Best Regards.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.2