Đang Thực Hiện

117175 phpFOX guru wanted!

I am lookin for someone who has done a lot of modifications to phpFox software. Will hire for a week.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: software guru, Phpfox, wanted hire, lookin, mysql guru, guru software, php mysql guru, phpfox mysql, phpfox software, phpfox modifications, phpfox guru

Về Bên Thuê:
( 152 nhận xét ) Tashkent, Uzbekistan

ID dự án: #1863342