Đang Thực Hiện

117952 phpfox - installation of vids

Installation of MyFox Videos Script for phpfox 1.5.

Should be relatively straightforward - all the required modules have been installed on the server already.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: Phpfox, mysql installation, php script phpfox, vids, mysql videos, phpfox modules, phpfox server, phpfox mysql, script videos mysql, script phpfox, phpfox script, phpfox installation

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Nottingham, United Kingdom

ID dự án: #1864119

Được trao cho:

krygen

Please Check PMB.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0