Đang Thực Hiện

Private Job for Yavor82

Address a mySQL/ mod_rewrite issue.

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: yavor, mod rewrite php mysql, rewrite mod php, send email mysql address, mysql address book thunderbird, thunderbird mysql address book

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Poznan, Poland

Mã Dự Án: #1015822

Đã trao cho:

yavor82

Please check pm. Thanks.

$75 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $73 cho công việc này

LeaderTeam

Please check PMB:)

$70 USD trong 1 ngày
(58 Đánh Giá)
6.3