Đang Thực Hiện

Private PHP Project for k1440

As discussed, please refrain from bidding on this project if you're not who it's supposed to be for.

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: php project bidding, pending php project, discussed please, project convexity, project bidding php record, project bidding php, php mysql project bidding, php cms project bidding, bidding php project, private php, project bidding script, net project bidding

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Mirpur, Bangladesh

Mã Dự Án: #1022651

Đã trao cho:

k1ng440

ready to work sir :D

$30 USD trong 1 ngày
(88 Đánh Giá)
6.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

j03

iam web programmer..let we discuss about this project

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0