Đang Thực Hiện

142378 Private project for extrasoft

Hello Konstantine,

Here is the project as we discussed.

Tom

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: lucky482

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) Los Angeles, United States

Mã Dự Án: #1888553

Đã trao cho:

eXtraSoft

Hi, I placed the bid for the initial amount. Though the bonus will be welcome on successful completion :) Yours, Konstantin. eXtraSoft.

$380 USD trong 7 ngày
(98 Đánh Giá)
6.5