Đã hoàn thành

144963 private project for Skiv

Private project for Skiv. Details as discussed and specified in the 2 page PDF document, i.e. "phpBB antispam Script"

Thanks!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: private project 2, private pdf, private project pdf, script mysql pdf, php mysql project pdf, private project script, antispam

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Petaling Jaya, Malaysia

Mã Dự Án: #1891139

Đã trao cho:

skivsl

Will be done today!

$100 USD trong 1 ngày
(514 Đánh Giá)
8.4