Đang Thực Hiện

159695 Private Project for Valant

As we discussed: $[url removed, login to view] for setting this up:

I thought I posted this once. Here it is again.

The url to get the wiki script

[url removed, login to view]

The attachment is the city ids and the city names in .xls file

[url removed, login to view]

Thanks,

Angela

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: mysql wiki, valant, mysql project posted, file attachment script php, private download, private file script, download project php mysql, city names file, private 100, project xls, angela private, private mediawiki, php xls file, mediawiki script, php xls mysql, attachment download script, wiki attachment, mysql xls, wiki script, script xls mysql, script download attachment, xls script, city xls, xls mysql php, php wiki attachment

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1905884

Đã trao cho:

valantsl

As discussed. Thanks! Valentin.

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0