Đã hoàn thành

1113 private project for webous

Hi Val, As discussed in our Yahoo IM chat and also in the EFA-Specs-3.0 documents. Thanks, xwing

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: val , project specs, php yahoo project, chat php mysql project, chat private, php project specs, private chat php, yahoo chat project, documents mysql, php private chat

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Petaling Jaya, Malaysia

ID dự án: #1751981

Được trao cho:

Petruchek

Will be done, if done well + $50 bonus :)

$300 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0