Đã Đóng

PROBID MOD

Hi, i need mod installed i have tried myself and i get sql errors but this mods is probid mod

(bid retract reason) mod i know it is designed for bidder to retract bids but i would also like seller to

retract bids too.

thanks

Mark

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: probid store mods, probid banner mods, phpbb3 mark forum read mod, bidder wow mod, probid mod hack, reversal auction mod probid, sql mod, php probid mod, php probid free mods, mod probid, retract bid, probid mod, php probid mods, mod installed, probid mods, probid, php probid

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Bristol, United Kingdom

Mã Dự Án: #1630409

3 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

toinnisfree

pls chk pmb

$135 USD trong 2 ngày
(529 Đánh Giá)
7.9
pollux1er

PHP/MySQL Expert and experienced.

$30 USD trong 0 ngày
(26 Đánh Giá)
4.5
nksstar

with discussion

$35 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0