Đã hoàn thành

128929 profiles database import

i have 5 zips files of data base of dating website, One has 40,000 profiles and rest in other 4 zips.

The website database structure is different where i wanna import the member profiles.

i need it done asap.

Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: import mysql, mysql database import, import data php website, database rest, asap database, mysql data import, dating profiles mysql, php mysql dating website, mysql rest, member database, import files, zips dating, database structure, import dating profiles, dating website profiles, dating website data, database structure website, profiles mysql, database dating website, php website import database, php mysql rest database, mysql dating database, import profiles dating, import php website database, import database php

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) New Delhi, United States

ID dự án: #1875097

Được trao cho:

alvamarz

can handle it

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0