Đang Thực Hiện

131276 profitsponder

I have a profitsponder script that I require installed on our domain. This is to include the full install including help with the required thankyou pages etc

as well as the cron jobs set up

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: cron jobs php, profitsponder, cron jobs, php cron jobs, install cron jobs, php mysql cron jobs, cron jobs mysql, mysql cron jobs

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1877444

Được trao cho:

supercoders

$10 install fee + $5 SL fee

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0