Đang Thực Hiện

project for dhairyaguptha

Hi,

Fixing script as discussed.

time 3 days

payment: $35

No escrow

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: fixing discussed, php script fixing, big project payment terms, payment formula actual days, sample project payment system, paypal indesign project payment, paypal payment process escrow, days time countdown maker, php time project, payment paypal hsbc days, escrow project script

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) beirut, Lebanon

Mã Dự Án: #1011641

Đã trao cho:

dhairyaguptha

Sir/madam, Please see the PM. Thank You!

$35 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1