Đã hoàn thành

Project for Lightcrescent - Website fix

Được trao cho:

lightcresent

Will be done... Thanks

$40 USD trong 0 ngày
(526 Đánh Giá)
9.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

basit20

Hi, I have 2 years experience of Web [url removed, login to view] you assign me this project then i am very thank full to you. Thank you Regards Basit

$60 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
satyamnijam

php mysql, ajaz,jquery, smarty, java,j2ee, struts2.0 3 years of exp

$35 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0