Đang Thực Hiện

146484 project for softcode

This is for the security and bug fixes that we talked about

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: softcode, security project php

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

Mã Dự Án: #1892661

Đã trao cho:

masterbid

thanks for offer..escrow need to start!

$85 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0