Đã Hủy

quick fix needed in 1 hour

i have a database with a send bulk email function. This has stopped working since the last freelancer fixed something. I need it fixed within an hour as i need to send a bulk email this evening

Kĩ năng: HTML, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: the last freelancer, quick freelancer, in hour, freelancer hour, freelancer fixed, freelancer 3 hour, fix it in, hour, fix database, send bulk email php mysql, email stopped working, email stopped, database fix, stopped working, database needed email, quick function, mysql fix function, fix php database, freelancer database email, bulk email database, function freelancer, hour working, php send bulk, bulk email needed, fix function php

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) canterbury, United Kingdom

ID dự án: #1009236

1 freelancer đang chào giá trung bình £30 cho công việc này

ichurakov

Please check inbox. Thnx.

£30 GBP trong 0 ngày
(235 Nhận xét)
6.3