Đã Hủy

quick fix needed in 1 hour

i have a database with a send bulk email function. This has stopped working since the last freelancer fixed something. I need it fixed within an hour as i need to send a bulk email this evening

Kỹ năng: HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: last freelancer, quick freelancer, in hour, freelancer fixed, freelancer hour, hour, fix database, email stopped working, email stopped, database fix, stopped working, database needed email, quick function, mysql fix function, fix php database, freelancer database email, bulk email database, function freelancer, hour working, php send bulk, bulk email needed, fix function php, php email fix, php quick email, php fix needed

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) canterbury, United Kingdom

Mã Dự Án: #1009236

1 freelancer đang chào giá trung bình £30 cho công việc này

ichurakov

Please check inbox. Thnx.

£30 GBP trong 0 ngày
(235 Đánh Giá)
6.3