Đóng

166330 quick PHP fixes

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

I need two scripts fixed on my site. One is a login script that gives a message that I need to login but if I hit the refresh button It actually does log me in. I need that fixed and then I need picture upload script fixed. It uploads the image but when type in the url of the image it does not display I just get a blank screen. That needs to be fixed as well.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online