Đã hoàn thành

164012 quick php/sql fixes

Warning: main(../WysiwygPro/editor_files/[url removed, login to view]) [[url removed, login to view]]: failed to open stream: No such file or directory in /home/plugstar/public_html/state/[url removed, login to view] on line 19

Warning: main() [[url removed, login to view]]: Failed opening '../WysiwygPro/editor_files/[url removed, login to view]' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/plugstar/public_html/state/[url removed, login to view] on line 19

Warning: main(../WysiwygPro/editor_files/[url removed, login to view]) [[url removed, login to view]]: failed to open stream: No such file or directory in /home/plugstar/public_html/state/[url removed, login to view] on line 21

Warning: main() [[url removed, login to view]]: Failed opening '../WysiwygPro/editor_files/[url removed, login to view]' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/plugstar/public_html/state/[url removed, login to view] on line 21

Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: wysiwygpro in /home/plugstar/public_html/state/[url removed, login to view] on line 1142

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: on line posting, error fixes, php sql, php function , php fatal error, fatal error php, mysql sql function, posting local directory, config error, mysql config, php stream mysql, class function mysql, quick function, php mysql quick, php warning, php sql directory, php existent, existent php, warning php, stream sql, sql class, config php, mysql class, inclusion php, plugstar

Về Bên Thuê:
( 75 nhận xét ) Boston, United States

ID dự án: #1910203

Được trao cho:

usuf001

i can help u right now

$12 USD trong 0 ngày
(346 Đánh Giá)
6.0