Đang Thực Hiện

122430 Quick table/site fix

Pls. see attachment for this task.

If this task goes fine, I hope we can work together on other projects.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: quick task, table site, quick php site, quick projects

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1868596