Đã hoàn thành

130589 Quiz to DB

Capture username and password. Then permit to take quiz.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: quiz, quiz mysql php, php quiz mysql, mysql capture, quiz php mysql, mysql quiz, php mysql quiz

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) United States

ID dự án: #1876757

Được trao cho:

sarbjeet911

Ready to do it :) Thanks

$60 USD trong 2 ngày
(123 Đánh Giá)
6.1