Đang Thực Hiện

127825 recipebook

Please see attached

There are aprox 10 000 recipes that will be added...

There are images that will be linked aswell...

any questions please PM me...

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 159 nhận xét ) Craighall, South Africa

Mã Dự Án: #1873993

Đã trao cho:

hindiphaj

Can do it, Arsen

$60 USD trong 0 ngày
(133 Đánh Giá)
6.2