Đã hoàn thành

7820 Recipes Site

We need redo a recipes site and add new features. The site uses php and mysql.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: site add php

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Vilanova de Arousa, Spain

Mã Dự Án: #1758690

Đã trao cho:

bamsesl

As we discussed. Thx

$500 USD trong 12 ngày
(131 Đánh Giá)
7.2