Đã hoàn thành

148232 Recreate tables I got hacked

Someone hacked me again and deleted a whole DB. I have most of the DB backed up but I need someone to recreate some tables for me. I will give you the backup SQL file for you to install and then I will help you to recreate the tables

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: hacked\, got, backup sql mysql, sql backup mysql, mysql php backup, hacked php, recreate mysql, php sql tables, mysql got hacked, sql sql backup file, sql backup file file, give backup sql, deleted mysql, backup sql, mysql recreate, sql backup file, sql backup

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

ID dự án: #1894411

Được trao cho:

n0pre55ure

View PMB

$25 USD trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
4.8