Đóng

134586 RSS CMS

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

I need a content management system that can sell RSS feed. Buyer can sign up to select various feeds to buy.

Buyer will then be able to access each feed after purchase.

Admin can upload feeds in bulk (not one at a time)

Preferred by not necessary:

Writers can login and create the feeds.

Off-the-shelf product preferred.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online