Đang Thực Hiện

165198 Script Installation

I need a script installed. The script is GetBoo 1.0.2

I have uploaded files already and created databases, but the install info is vague. Just need someone to finish it.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php databases script, mysql script installation php, php finish script, script installed

Về Bên Thuê:
( 41 nhận xét )

ID dự án: #1911389