Đã hoàn thành

152858 Securoty fix and captcha

We need captcha adding to our add link page and a cross browser security hole fixing.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: fix cross browser, cross browser fixing, browser fix php, captcha fix, php browser fix, fix browser, captcha link, browser fix, add link security, adding security php, adding captcha, browser page fix, cross browser fix, captcha add, fix captcha, mysql captcha, captcha php mysql, add php captcha, adding link mysql, add captcha, need captcha

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Grimsby, United Kingdom

ID dự án: #1899039

Được trao cho:

valantsl

Can be done ASAP. Thank you! Valant

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0