Đang Thực Hiện

164618 Server Migration

I need help in moving my data from my 5000-X to the DDS regular server on [url removed, login to view]

I need someone to tarup the files, scp them to the new server and then untar them

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: server migration, mysql php migration, server server scp, untar, mysql php data migration, mysql server migration php, scp server, php server migration, php mysql migration, mysql migration php, data migration php, data migration php mysql, migration data server server, migration server, mysql data migration, php data migration, php migration

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) LOS ANGELES, United States

ID dự án: #1910809

Được trao cho:

sysadmin

Can be done.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0