Đã hoàn thành

118402 Simple Database Form

I just need a simple database. Users will input there information via a form and be saved in a database. I would like to be able to download a csv file via the web of the file on a daily basis.

Form & CSV Fields:

User_Name,EmailAddress,ShipFirstName,ShipLastName,ShipAddress,ShipCity,ShipState,ShipZip

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: simple csv, csv form, input information database, form input, csv mysql form php, simple database web form, php form input file, file download php database, form csv web, download file csv, database csv, database users, web input database, simple php form csv, simple file download php, php simple web input, php simple database, form csv file, csv php form, csv file database, simple information form, csv mysql fields, php download csv mysql, download csv mysql, csv database via php

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét )

ID dự án: #1864570

Được trao cho:

prosenjit7

Ready to start now . Choose me

$15 USD trong 1 ngày
(21 Đánh Giá)
5.4