Đã hoàn thành

152204 Simple Pages And PR Feature

Take a look at the attachment for details.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: pr php, php simple pages

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Toronto, Canada

ID dự án: #1898385

Được trao cho:

kazusl

I'm experienced programmer. I can create demo if it's required. This bid shouldn't also take too much time, so it'll be done asap.

$25 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0