Đang Thực Hiện

147244 simple programming

Basically I need to create a craigs list type setup. I have all the info for the databases but I need someone to put it together.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: databases programming, list programming, craigs list php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1893423