Đã hoàn thành

132128 Simple Template Integration

new template need integrated. most of the work is already done. having problems with mysql. will take 2 hours max to complete if you know what your doing

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: integrated template, template max, template integration php, template need, template integration, template mysql, max template, php simple template, php template integration

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Marina Del Rey, United States

ID dự án: #1878298

Được trao cho:

$50 USD trong 1 ngày
(85 Đánh Giá)
5.4