Đang Thực Hiện

6019 site debugging

we have a site that needs fixing because the coding was done improperly. we need the homepage fixed and the bugs fixed in the admin.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: mysql homepage, bugs fixing site, mysql site, bugs fixed, fixing php site, php debugging mysql, php mysql debugging, fixing php coding, need debugging

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Clinton, United States

ID dự án: #1756889