Đã hoàn thành

7464 Site Make Over

I need an experienced programmer to re-design my RANDOMIZER website with a more attractive and new look. The site is [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: site make, mysql site, php randomizer, randomizer

Về Bên Thuê:
( 53 nhận xét ) Lagos, Nigeria

Mã Dự Án: #1758333

Đã trao cho:

tadazsl

Hello sir, can do the make over for your site.

$75 USD trong 3 ngày
(56 Đánh Giá)
6.7