Đang Thực Hiện

121230 small mysql error needs fixing

simple mysql site giving use error -

Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php error fixing, mysql error, error fixing, mysql site, error mysql, simple error, warning mysql, mysql small, small mysql, simple mysql

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Toronto, Canada

ID dự án: #1867396