Đang Thực Hiện

123216 Smarty Programmers

We are now bringing our sites into a second generation. We are redesigning on Smarty. If you know Smarty, This will be the beginning of a Smarty Framework.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: the programmers, mysql smarty, Smarty, redesigning sites, smarty framework, smarty framework php, mysql smarty php, php smarty mysql, smarty mysql

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) United States

ID dự án: #1869382