Đang Thực Hiện

118431 SMF mod update 2

i have a mod for SMF can see here: [url removed, login to view]

as you see it is compatible with SMF 1.1 RC2 but i want you compatible it with SMF 1.1.2

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: compatible mysql, custom smf mod, rc2, smf mod, custom smf, simplemachines, mod smf, simplemachines mods, php mod, smf php, smf mods

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) tehran, Iran, Islamic Republic of

ID dự án: #1864599