Đã hoàn thành

156642 Social Script

We're looking for a completed social script like friendster or myspace. We would like to see a demo and possibly talk about customization.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: wordmansl, php friendster demo, myspace mysql, script friendster, myspace customization, friendster php, social script, friendster script

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét )

Mã Dự Án: #1902827

Đã trao cho:

Johnbon

I am ready to [url removed, login to view] PMB

$500 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0