Đang Thực Hiện

133839 socketmail language help

I need someone who worked with socketmail. I have set up socketmail in two languages but I have no idea how to load it in secondary language. if anyone who worked with this, plz bid, otherwise it will be ignored. i may request demo of ur work.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: language help, demo help, socketmail

Về Bên Thuê:
( 152 nhận xét ) Tashkent, Uzbekistan

ID dự án: #1880010